İŞ GÜVENLİĞİ


İş sağlığı ve güvenliği normlarına uymayı bir zorunluluk değil; işimizin doğal bir parçası olarak görüyor, işgüvenliği tedbirlerini had sahfada uyguluyoruz. Tüm çalışanlarımızda işsağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hede? ve tüm işkazalarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket ediyoruz.