Pelet

Niçin Pelet sorusuna verilecek cevapların başında çevre ve insan sağlığı gelmektedir. Peletin yakıt olarak kullanılması halinde diğer yakıt türlerine göre ekonomik olmasının yanında çevreye diğer katı yakıtlar olarak bilinen fosil yakıtlara göre %80 kirliliği azaltmaktadır. Doğalgaz sıvı yakıt ve katı yakıt (kömür; odun) gibi yakıtlara oranla aynı enerjiyi %40-%45 oranında daha ucuza mal edilmektedir.
Pelet yakıt tamamen yandığı için enerji kaybı yaşanmamaktadır.

  • Pelet yakıt preslendiği için uzun süre yanma sağlamaktadır.
  • Diğer katı yakıtlara göre kül oranı yok denecek kadar azdır %0,5 kül oranına sahiptir.
  • Bu oran kömürde %10-%50 arasında değişirken
  • Pelet yapılmamış ağaç yakıtta bu oran %6-%10 arasında değişim göstermektedir.
  • Yanma süresi ve sağladığı enerji olarak aynı miktarda ağaç odununa göre %400 oranında artış göstermektedir.
  • Yanma sonucu oluşan kül doğal gübre olarak kullanılabilme imkânına sahiptir.
  • Doğaya hiçbir zararı olmamakla beraber yağış sağlama bulut tutma özellikleri ile doğaya yarar sağlamakta hava kirliliğine büyük ölçüde çözüm sağlamaktadır.

Ülkemizin yılda 20 milyar doların üzerinde dışarıdan ithal ettiği yakıt düşünüldüğünde ülkeye ekonomik katkısının yanı sıra istihdam da sağlamaktadır. Otomatik yakma sistemleri sayesinde insan hayatını kolaylaştırmaktadır.

Şahanlar