İş Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği normlarına uymayı bir zorunluluk değil; işimizin doğal bir parçası olarak görüyor, işgüvenliği tedbirlerini had sahfada uyguluyoruz. Tüm çalışanlarımızda işsağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket ediyoruz.

Şahanlar